1.
ชำกรมเ, นิ่มน้อยฤ. แผนที่ความจริงเสริมร้านค้าในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง: AR Map for Retail Store in Mahasarakham University, Kham Riang Campus. JHUSO [Internet]. 2021Jun.17 [cited 2021Dec.1];5(1):15-1. Available from: https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/122