1.
อินธิมาศว, บุญยืนอ, ไทยงูเหลือมจ. การศึกษาการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่ปรากฏในรายการวาไรตี้ ทอล์กกะเทยช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2563: A study of the Mixing of English in Thai That Appeared on Talk With Toey Variety Shows from April to June, 2020. JHUSO [Internet]. 2021Jun.17 [cited 2021Dec.1];5(1):79-5. Available from: https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/115