เปรมแปลกนนทิตา, and สะอาดนักอริสสา. “กลยุทธ์การปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ของธุรกิจ คาเฟ่สัตว์เลี้ยง กรณีศึกษา ธุรกิจร้านอินุคาเฟ่ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์: Pet Café business’s Adaptation Strategies During the COVID-19 Pandemic: Case Study of Inu Cafe in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 5, no. 1 (June 17, 2021): 116-132. Accessed May 20, 2022. https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/116.