อินธิมาศวัฒนากานต์, บุญยืนอัญชิษฐา, and ไทยงูเหลือมจิรัฐิพร. “การศึกษาการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่ปรากฏในรายการวาไรตี้ ทอล์กกะเทยช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2563: A Study of the Mixing of English in Thai That Appeared on Talk With Toey Variety Shows from April to June, 2020”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 5, no. 1 (June 17, 2021): 79-95. Accessed December 1, 2021. https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/115.