ชำกรมเ., and นิ่มน้อยฤ. “แผนที่ความจริงเสริมร้านค้าในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง: AR Map for Retail Store in Mahasarakham University, Kham Riang Campus”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, Vol. 5, no. 1, June 2021, pp. 15-31, https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/122.