อินธิมาศว., บุญยืนอ., and ไทยงูเหลือมจ. “การศึกษาการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่ปรากฏในรายการวาไรตี้ ทอล์กกะเทยช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2563: A Study of the Mixing of English in Thai That Appeared on Talk With Toey Variety Shows from April to June, 2020”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, Vol. 5, no. 1, June 2021, pp. 79-95, https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/115.