[1]
ชำกรมเ. and นิ่มน้อยฤ., “แผนที่ความจริงเสริมร้านค้าในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง: AR Map for Retail Store in Mahasarakham University, Kham Riang Campus”, JHUSO , vol. 5, no. 1, pp. 15-31, Jun. 2021.