[1]
อินธิมาศว., บุญยืนอ., and ไทยงูเหลือมจ., “การศึกษาการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่ปรากฏในรายการวาไรตี้ ทอล์กกะเทยช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2563: A study of the Mixing of English in Thai That Appeared on Talk With Toey Variety Shows from April to June, 2020”, JHUSO , vol. 5, no. 1, pp. 79-95, Jun. 2021.