ชำกรมเ. and นิ่มน้อยฤ. (2021) “แผนที่ความจริงเสริมร้านค้าในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง: AR Map for Retail Store in Mahasarakham University, Kham Riang Campus”, วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 5(1), pp. 15-31. Available at: https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/122 (Accessed: 30November2021).