อินธิมาศว., บุญยืนอ. and ไทยงูเหลือมจ. (2021) “การศึกษาการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่ปรากฏในรายการวาไรตี้ ทอล์กกะเทยช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2563: A study of the Mixing of English in Thai That Appeared on Talk With Toey Variety Shows from April to June, 2020”, วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 5(1), pp. 79-95. Available at: https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/115 (Accessed: 1December2021).