ชำกรมเศรษฐณัฐ, and นิ่มน้อยฤทัย. 2021. “แผนที่ความจริงเสริมร้านค้าในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง: AR Map for Retail Store in Mahasarakham University, Kham Riang Campus”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 5 (1), 15-31. https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/122.