ชำกรมเ., & นิ่มน้อยฤ. (2021). แผนที่ความจริงเสริมร้านค้าในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง: AR Map for Retail Store in Mahasarakham University, Kham Riang Campus. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 5(1), 15-31. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/122