(1)
ชำกรมเ.; นิ่มน้อยฤ. แผนที่ความจริงเสริมร้านค้าในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง: AR Map for Retail Store in Mahasarakham University, Kham Riang Campus. JHUSO 2021, 5, 15-31.