(1)
อินธิมาศว.; บุญยืนอ.; ไทยงูเหลือมจ. การศึกษาการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่ปรากฏในรายการวาไรตี้ ทอล์กกะเทยช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2563: A Study of the Mixing of English in Thai That Appeared on Talk With Toey Variety Shows from April to June, 2020. JHUSO 2021, 5, 79-95.