[1]
เปรมแปลกน. and สะอาดนักอ. 2021. กลยุทธ์การปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ของธุรกิจ คาเฟ่สัตว์เลี้ยง กรณีศึกษา ธุรกิจร้านอินุคาเฟ่ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์: Pet café business’s adaptation strategies during the COVID-19 pandemic: Case study of Inu Cafe in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 5, 1 (Jun. 2021), 116-132.