[1]
อินธิมาศว., บุญยืนอ. and ไทยงูเหลือมจ. 2021. การศึกษาการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่ปรากฏในรายการวาไรตี้ ทอล์กกะเทยช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2563: A study of the Mixing of English in Thai That Appeared on Talk With Toey Variety Shows from April to June, 2020. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 5, 1 (Jun. 2021), 79-95.