เทคโนโลยี Blue-Dyeing ในมรดกทางวัฒนธรรม แฟชั่นสมัยใหม่ และการบำบัดในยุโรปกลาง

Blue-Dyeing Technologies, in Cultural Heritage, Modern Fashion and Therapies in central Europe

  • Miklos Banhidi Szechenyi University
  • Gusztav Tornoczky
Keywords: เทคโนโลยีของการย้อมสีน้ำเงิน, มรดกทางวัฒนธรรม, การบำบัดโรคด้วยแฟชั่นสมัยใหม่, รูปแบบการวาดภาพและพิมพ์ลวดลายผ้าในยุโรปกลาง, อุตสาหกรรม สิ่งทอจากต้นครามและต้นโวด, Blue dyeing technologies, Cultural heritage, Modern fashion houses Therapy, Central Europe Painting and Printing Patterns, Textile and fashion industries Indigo and Woad trees

Abstract

      มรดกทางวัฒนธรรมของการย้อมสีน้ำเงิน ได้กลายเป็นประเพณีในยุโรปกลางอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นขนาดเล็กจำนวนมาก แข่งขันกันเพื่อเลือกสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สืบสานประเพณีการปลูกพืชด้วยเทคนิคการย้อมเย็นและเทคโนโลยีที่เรียบง่ายในการวาดภาพและพิมพ์ลวดลายบนผืนผ้า อันเป็นเอกลักษณ์ ในประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยเริ่มจากชาวอียิปต์ จีน และอินเดียตามลำดับ สีน้ำเงินจากต้นครามและต้นโวด จึงมีค่าและสะท้อนการบำบัดโรคในทางบวกให้พลังงาน ทางจิตวิญญาณของจักระสีน้ำเงิน ให้คุณสมบัติทางยาและการรักษาแพทย์ทางเลือกต่างๆ รวมทั้งกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามในการฟื้นฟูเสื้อผ้าแบบดั้งเดิม สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเสื้อผ้าที่ย้อมสีฟ้ายังคงอยู่ในแฟชั่นตลอดหลายศตวรรษ แม้แต่บริษัทจีนก็เริ่มผลิตชุดวิคตอเรียน ซึ่งเป็นโมเดลเสื้อผ้าประวัติศาสตร์ที่ขายดีที่สุดในปี 2020 ยุคสีน้ำเงินเข้ม เป็นเสื้อผ้าของผู้สูงอายุ ตอนนี้วงการแฟชั่นทันสมัยที่มีชื่อเสียงกำลังให้ชุดสีฟ้าแก่ทุกคน นอกจากนี้ มรดกทางวัฒนธรรมการย้อมสีน้ำเงินในปัจจุบันยังเปิดโอกาส ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจศิลปะท้องถิ่นจากแหล่งที่มาของร้านผลิตภัณฑ์ย้อมคราม และจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าใน Levoca (สโลวาเกีย) และใน Papa (ฮังการี) เทคโนโลยีการย้อมสีน้ำเงิน ได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางในการออกแบบทั่วยุโรป โดยมีประมาณ 69 สูตรที่แตกต่างกัน
      The cultural heritage of blue dyeing has become a tradition in the Central Europe. Many small textile and fashion industries competed with each other to select blue which is the most popular color. Continue the tradition of growing plants with cold dyeing techniques and the simple technology of painting and printing unique patterns on canvas in a long history, beginning with the Egyptians, China and India respectively. The blue from the indigo and woad trees are therefore valuable and provide a positive reflection of therapy. Gives blue chakras spiritual energy. It provides various medicinal and alternative healing properties, as well as becoming a symbol of elegance. In reviving traditional clothing, this proves that blue-dyed garments have remained in fashion throughout the centuries. Even Chinese companies have begun to produce Victorian dresses, the best selling historical clothing models of 2020. Dark blue era. It's the clothes of the elderly. Now the famous modern fashion houses are giving everyone a blue dress. In addition, today's blue dyeing cultural heritage offers tourists an opportunity to understand local arts from the source of indigo dyeing products and exhibited in fabric museums in Levoca (Slovakia) and in Papa (Hungary). Blue dyeing technologies have been widely developed in design across Europe, approximately 69 different formulas.

References

Azeemi, S., Iram, H., Younas, Q., & Azeemi, A. (2018). Effect of Blue Colour(453 nm Visible Range Radiation) on Anxiety in College Students. Journal Chinese Medicine, 9(1), 1-6.

Canva. (2021). The color wheel. https://www.canva.com/colors/color-wheel/9/1/2021

De Keijzer, M., Van Bommel, M. R., Keijzer, R. H. D., Knaller, R., & Oberhumer, E. (2012). Indigo carmine: Understanding a problematic blue dye. Studies in Conservation, 57(1), 87-95.

Farkas, E. (2004). Political resistance in Hungarian dress. The Journal of New York Folklore, 30(1-2), 42-45.

Fashionologiahistoriana. (2018). The stories of color blue. https://www.fashionologiahistoriana.com/costume-history-legends- -in-english/the-color-that-did- not-exist-before-blue 7/1/2021

Gyorikekfesto. (n.d.). Rólunk. http://gyorikekfesto.hu/01_rolunk.html 9/1/2021

Heller, E. (2009). Psychologie de la couleur: effets et symboliques (in French). Pyramyd.

Juwaheer, T. D., & Sahye, K. (2019). The Use of Colours in Marketing in Shopping Malls of Mauritius- A Gendered Approach. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 13(3), 68-90.

Kekfestokovacs. (n.d.). Kékfestés. http://www.kekfestokovacs.hu/ 9/1/2021

Matthews, M. (n.d.). Shades of Victorian Fashion: Cerulean, Mazarine, Navy, and Blue. https://www.mimimatthews.com/2017/02/06/shades-of- victorian-fashion-cerulean- mazarine-navy-and-blue/

Mayer, D. L., & Bhikha, P. R. (2014). The Historical Significance of Colour. Tibbinstitute-A Science of Medicine The Art Of Care.

McKinley, C. E. (2011). Indigo: In Search of the Colour that Seduced the World. Bloomsbury Publishing.

Miles, R. B., Lempert, W. R., & Forkey, J. N. (2001). Laser rayleigh scattering. Measurement Science and Technology, 12(5), 33-51.

Müllerott, H. J. (2017). 69 Rezepturen zur Bereitung der blauen Farbe oder zum Blaufärben aus 2 Jahrtausenden, Arnstadt, Thüringer Chronik-Verlag 9.

Museum. (2020). Museum of blue-dyeing - Pápa. http://www.museum.hu/museu/702/Museum_of_Blue_Dyeing?f19/08/2020

Munsell, A. (2014). Colors for Kids: Teaching Colors to Children. https://munsell.com/color-blog/teaching-colors-to-children/ 5/1/2021

O'connor, Z. (2011). Colour psychology and colour therapy: Caveat emptor. Color Research & Application, 36(3), 229-234.

Piroch, S. (1988). Slovak folk art: indigo blue printing. Ars textrina, 9(1), 63-124.

Ranson, B. (2020). The true cost of colour: The impact of textile dyes on water systems. https://www.fashionrevolution.org/the-true-cost- of-colour-the-impact-of-textile-dyes-on-water- systems/7/1/2021

Szellemikulturalisorokseg. (2020). Blue-Dyeing Tradition in Hungary. http://szellemikulturalisorokseg.hu/index0_en.php?name=en_0_magyarorszagi_kekfestes_hagyomanya 11/8/2020

Wills, P. (2013). Colour healing manual: The complete colour therapy programme Revised edition. Singing Dragon.

Zentrum. (2014). Ezen a hétvégén: XV. Kékfestő Fesztivál Nagynyárádon. http://www.zentrum.hu/hu/2014/07/ezen-a-hetvegen-xv-kekfesto-fesztival-nagynyaradon/ 9/1/2021

Published
2022-06-24
How to Cite
Banhidi, M., & Tornoczky, G. (2022). เทคโนโลยี Blue-Dyeing ในมรดกทางวัฒนธรรม แฟชั่นสมัยใหม่ และการบำบัดในยุโรปกลาง: Blue-Dyeing Technologies, in Cultural Heritage, Modern Fashion and Therapies in central Europe. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 6(1), 269-287. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/170
Section
Academic Article (บทความวิชาการ)