เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์วารสาร

2021-08-31

ภาพปก.png

อัตราค่าตีพิมพ์ผลงาน

  • บทความภาษาไทย       3,000.-บาท
  • บทความภาษาอังกฤษ  5,000.-บาท

ผู้เขียนชำระค่าธรรมเนียมในระบบ หากบทความได้ถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพแล้ว กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้กับผู้เขียน ไม่ว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารหรือไม่ก็ตาม

ขั้นตอนการชำระเงิน

        **อย่าเพิ่งโอนเงิน หากยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป หลังจากที่เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปแล้ว  ขอให้ท่านโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี ศรีสะเกษ  ชื่อบัญชี “นายอนันศักดิ์ พวงอก และน.ส.นุงนุช แสงพฤกษ  น.ส.จุฑาสินี ชนะศึก ” เลขที่บัญชี 660-9-08714-8

          2.1 โอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

          2.2 โอนเงินทางตู้ เอ ที เอ็ม ได้ทุกธนาคารทั่วประเทศ

          2.3 โอนเงินทาง Internet Banking

  

 เมื่อโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินและกรอกข้อมูลที่    https://forms.gle/Y7DXy4D4URurAkyRA

ข้อมูลที่ต้องเตรียมในการกรอกข้อมูล

          3.1 ชื่อ-นามสกุล ผู้นิพนธ์บทความ

          3.2 ชื่อผู้โอนเงิน (กรณีไม่ใช่คนเดียวกับผู้นิพนธ์บทความ)

          3.3 วันที่ เวลา ที่ทำการโอนเงิน

          3.4 ชื่อธนาคารที่โอนเงินเข้า

          3.5 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

          3.6 หลักฐานการโอนเงิน(สลิป)

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามผ่านทาง  E-mail: huso_journal@outlook.co.th