1.
เผือกบัวขาวว. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. JHUSO [Internet]. 2020Jun.30 [cited 2020Nov.24];4(1):58-2. Available from: http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/86