1.
ทบแปพ. ความรู้ ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะของประชาชน ในพื้นที่อำเภอปราสาท กาบเชิง และพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์: Knowledge, attitude and belief about organ donation of people in the area of Prasat, Kap-Choeng and Phanom-Dong-Rak District, Surin Province. . JHUSO [Internet]. 2020Jun.30 [cited 2020Nov.24];4(1):73-6. Available from: http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/84