1.
เนื้อนาร. แนวทางการพัฒนาการให้บริการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. JHUSO [Internet]. 2019Jun.26 [cited 2021Oct.21];3(1):103-12. Available from: http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/66