1.
ชนะศึกจ. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนโดยการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. JHUSO [Internet]. 2018Jun.26 [cited 2021Oct.21];2(1):48-0. Available from: http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/42