1.
ใจก้อนท. สวนสาธารณะกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2523 –ปัจจุบัน. JHUSO [Internet]. 2017Dec.25 [cited 2021Oct.21];1(2):85-101. Available from: http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/35