1.
กลมพันธ์อ. ภูมิปัญญาการใช้เหล้ายาเพื่อสุขภาพของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติก. JHUSO [Internet]. 2017Jun.26 [cited 2021Oct.21];1(1):29-1. Available from: http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/14