ทองเสี่ยนธ. “สานตำนานเมืองนครศรีลำดวน : กรณีศึกษาพระแก้วเนรมิต”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, Vol. 1, no. 2, Dec. 2017, pp. 74-84, http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/34.