[1]
ทองเสี่ยนธ., “สานตำนานเมืองนครศรีลำดวน : กรณีศึกษาพระแก้วเนรมิต”, JHUSO , vol. 1, no. 2, pp. 74-84, Dec. 2017.