ทองเสี่ยนธ. (2017) “สานตำนานเมืองนครศรีลำดวน : กรณีศึกษาพระแก้วเนรมิต”, วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 1(2), pp. 74-84. Available at: http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/34 (Accessed: 21October2021).