ทองเสี่ยนธรงวิทย์. 2017. “สานตำนานเมืองนครศรีลำดวน : กรณีศึกษาพระแก้วเนรมิต”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1 (2), 74-84. http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/34.