ทองเสี่ยนธ. สานตำนานเมืองนครศรีลำดวน : กรณีศึกษาพระแก้วเนรมิต. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, v. 1, n. 2, p. 74-84, 25 Dec. 2017.