ทองเสี่ยนธ. (2017). สานตำนานเมืองนครศรีลำดวน : กรณีศึกษาพระแก้วเนรมิต. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 1(2), 74-84. Retrieved from http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/34