(1)
ทบแปพ. ความรู้ ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะของประชาชน ในพื้นที่อำเภอปราสาท กาบเชิง และพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์: Knowledge, Attitude and Belief about Organ Donation of People in the Area of Prasat, Kap-Choeng and Phanom-Dong-Rak District, Surin Province. . JHUSO 2020, 4, 73-86.