(1)
ทองเสี่ยนธ. สานตำนานเมืองนครศรีลำดวน : กรณีศึกษาพระแก้วเนรมิต. JHUSO 2017, 1, 74-84.