[1]
ทองเสี่ยนธ. 2017. สานตำนานเมืองนครศรีลำดวน : กรณีศึกษาพระแก้วเนรมิต. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 1, 2 (Dec. 2017), 74-84.