Journal of Human & Society (JHUSO)
Return to Article Details แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวย ในชุมชนบ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น Download Download PDF