Journal of Human & Society (JHUSO)
Return to Article Details วัฒนธรรมความกลัว: ผี ความรู้ และการรับรู้ในภาพยนตร์ผีไทย Download Download PDF